(1)
GOHAIN, K.; KAUSHIK, S. STUDY OF THE ANTICONVULSANT ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACT OF SEEDS OF BENINCASA HISPIDA LINN. IN ALBINO RATS. Asian J Pharm Clin Res 2014, 7, 128-130.