(1)
KANASE, V.; VISHWAKARMA, S. EVALUATION OF ANTIDEPRESSANT ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACT OF LAGERSTROEMIA SPECIOSA LEAVES IN ALBINO WISTAR RATS. Asian J Pharm Clin Res 2020, 13, 68-74.