(1)
Nadhiya, K.; Haripriya, D.; Vijayalakshmi, K. PHARMACOGNOSTIC AND PRELIMINARY PHYTOCHEMICAL ANALYSIS ON BENINCASA HISPIDA FRUIT. Asian J Pharm Clin Res 2013, 7, 98-101.