(1)
PURNAMASARI, N. A. D.; DZAKWAN, M.; PRAMUKANTORO, G. E.; MAULUDIN, R.; ELFAHMI. MYRICETIN NANO-PHYTOSOMES PEEL-OFF GEL MASK FORMULATION AS ANTIOXIDANT. Int J App Pharm 2021, 13, 278-281.