Velivela, S., Abbulu, K., M., V., & Pati, N. B. (2016). FORMULATION AND IN VITRO EVALUATION OF RITONAVIR FLOATING TABLETS BY MELT GRANULATION TECHNIQUE. International Journal of Applied Pharmaceutics, 8(3), 12-15. https://doi.org/10.22159/ijap.2016v8i3.11113