Jain, H. K., & Nikam, V. K. (2017). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF HPTLC METHOD FOR DETERMINATION APIXABAN IN BULK AND TABLETS. International Journal of Applied Pharmaceutics, 9(5), 78-82. https://doi.org/10.22159/ijap.2017v9i5.20028