Kondratova, Yuliya, Liliya Logoyda, Yuliia Voloshko, Ahmed Abdel-Megied, Dmytro Korobko, and Yuriy Soroka. 2017. “DEVELOPMENT AND VALIDATION OF HPLC-DAD METHOD FOR THE DETERMINATION OF BISOPROLOL IN TABLET DOSAGE FORMS”. International Journal of Applied Pharmaceutics 9 (6), 54-59. https://doi.org/10.22159/ijap.2017v9i6.21616.