Zhukova, Olga, SERGEY A. RYABOV, SERGEY D. ZAITSEV, OLGA V. KUZNETSOVA, DARIA M. GAVRILOVA, EUGENIA V. ARCHIPOVA, ANNA A. GOLOVACHEVA, and YULIA S. VOLKOVA. 2019. “WATER-SOLUBLE POLYMERIC IONIC 5-FLUOROURACIL COMPLEX BASED ON METHACRYLIC ACID COPOLYMERS”. International Journal of Applied Pharmaceutics 11 (4), 214-19. https://doi.org/10.22159/ijap.2019v11i4.32919.