[1]
M., J., R., S., H., G.C., Y., V. and Y., A. 2017. EVALUATION OF CARDIOPROTECTIVE ACTIVITY OF ALLIUM CEPA AERIAL LEAVES. International Journal of Current Pharmaceutical Research. 9, 6 (Nov. 2017), 27-30. DOI:https://doi.org/10.22159/ijcpr.2017v9i6.23424.