(1)
Kesavan, K.; Gnanasekaran, J.; Gurunagarajan, S.; Nayagam, A. A. J. MICROSCOPIC, PHYSICOCHEMICAL AND PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF GARDENIA JASMINOIDES (ELLIS). Int J Pharm Pharm Sci 2018, 10, 97-102.