(1)
Boothapandi, M.; Ramanibai, R. IMMUNOMODULATORY ACTIVITY OF INDIGOFERA TINCTORIA LEAF EXTRACT ON IN VITRO MACROPHAGE RESPONSES AND LYMPHOCYTE PROLIFERATION. Int J Pharm Pharm Sci 2016, 8, 58-63.