H. M., F., S., N., & C. T., S. (2020). IN VITRO ANTI-INFLAMMATORY AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF TURMESAC®. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 12(9), 49-53. https://doi.org/10.22159/ijpps.2020v12i9.38173