S., R., S., U., Prasanth, D. A. and P., R. K. C. (2016) “BIOACTIVE POTENTIAL OF ENDOPHYTIC FUNGI ASPERGILLUS FLAVUS (SS03) AGAINST CLINICAL ISOLATES”, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 8(9), pp. 37-40. doi: 10.22159/ijpps.2016.v8i9.11466.