Author Details

Zhiltsova, Olga E., Department of Pharmaceutical Chemistry, Nizhny Novgorod State Medicinal Academy, Minin sq., 10/1, 603005 Nizhny Novgorod, Russia,