STUDY OF EMULSION PRODUCTS STABILIZED WITH SURFACTANTS BASED ON RHAMNOLIPIDS PSEUDOMONAS SP. PS-17

Authors

  • PELEKH-BONDARUK I. R. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9054-1315
  • VILDANOVA R. I. Department of Physical Chemistry of Combustible Minerals L.M. Lytvynenko Institute of Physico-Organic Chemistry and Coal Chemistry, NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1403-5864
  • KOBYLINSKA L. I. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
  • BILA Y. Y. Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6434-939X
  • BILOUS S. B. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.22159/ijap.2022v14i2.43715

Keywords:

biocomplex PS, emulsions, emulsifiers, biosurfactants.

Abstract

Objective: To study the effectiveness of the biocomplex of surfactants based on rhamnolipids Pseudomonas sp. PS-17 (biocomplex PS) as an emulsifier in emulsions for use in dermatology.

Methods: Technological methods of o/w emulsions manufacturing, ultrasonic dispersion, as well as microscopic studies of manufactured emulsions have been used.

Results: To select the concentration of biocomplex PS as an emulsifier, studies of the emulsifying properties of biocomplex PS in comparison with polysorbate 80 have been performed, taking into account the similarity of the hydrophilic-lipophilic balance of these substances. Several compositions of emulsions have been studied in which the biocomplex PS has been used as an independent emulsifier in a concentration from 4 to 10%, as well as in combination with other emulsifiers - lanolin and glycerol monostearate.

Conclusion: The creation of stable o/w emulsions requires the use of high concentrations of biocomplex PS as an emulsifier, more than 10%, which is impractical and economically unreasonable. The use of biocomplex PS as a co-emulsifier with emulsifiers of the second type allows obtaining stable emulsions at a total concentration of complex emulsifier 7-10%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pelekh IR, Bilous SB. Suchasni pidkhody do zastosuvannia emulhatoriv ta konservantiv u skladi dermatolohichnykh likarskykh zasobiv. Farmatsevtychnyi chasopys. 2018; 3: 52–57. doi: 10.11603/2312-0967.2018.3.9377. In Ukrainian.

Yadav SK, Mishra MK, Tiwiari A, Shukla A. Emulgel: a new approach for enhanced topical drug delivery. Int J Curr Pharm Res. 2017; 9 (1): 15-19. doi: 10.22159/ijcpr.2017v9i1.16628

Sah SK, Badola A, Mukhopadhyay S. Development and evaluation of tiaconazole loaded emulgel. Int J App Pharm. 2017; 9(5): 83-90. doi: 10.22159/ijap.2017v9i5.20046

Yefimova VH, Pylypenko TM, Khrokalo LA, Liashchuk OV, Fedorchuk SF. Otrymannia optymalnoi osnovy emulsiinykh kosmetychnykh produktiv z urakhuvanniam poverkhnevykh yavyshch u dyspersnykh systemakh. Herald of Khmelnytskyi national university. 2019. Issue 1. P.114-117. doi: 10.31891/2307-5732-2019-269-1-114-117. In Ukrainian.

Singh A., Hamme J., Ward O. Surfactants in microbiology and biotechnology: Part 2. Application aspects. Biotechnology Advances. 2007; 25 (1): 99-121. doi: 10.1016/j.biotechadv.2006.10.004

Banat I, Franzetti A, Gandolfi I, Bestetti G, Martinotti MG, Fracchia L, Smyth TJ, Marchant R. Microbial biosurfactants production, applications and future potential. App Microbiol and Biotechnol. 2010; 87 (2): 427–444. doi: 10.1007/s00253-010-2589-0

Al-Hulu SM. Antibacterial activity for biosurfactant produced by Streptomyces SPP. isolated from soil samples. Asian J Pharm Clin Res. 2020; 13(7): 109-110 doi: 10.22159/ajpcr.2020.v13i737472

Chitra B, Benno Susai Vijayakumar A. Assessment on antimicrobial properties of surfactin from Bacillus subtilis on protoplasts and spheroplasts of pathogenic bacteria. Int J Curr Pharm Res. 2017; 9(1): 67-69. doi: 10.22159/ijcpr.2017v9i1.1081

Karpenko OV, Martyniuk NV, Shulha OM, Pokynbroda TI, Vildanova RI, Shchehlova NS. Patent Ukrainy 71792 A,15. MPK S12 N 1/02, C12 R 1:38 Poverkhnevo-aktyvnyi biopreparat №200331212344; Zaiavl.25.12.2003; Opubl. 12.2004, Biul. 12, 2004. In Ukrainian.

Ruban OA, Pertsev IM, Kutseko SA, Maslii YS. Dopomizhni rechovyny u vyrobnytstvi likiv: navch. posib.dlia studentiv vyshch.farmats. navch. zakl. Kharkiv: Zoloti storinky; 2016. In Ukrainian.

Iefimova V, Pylypenko T, Nikora O, Nevpriaha P. Rozrobka retseptury emulsiinoho kosmetychnoho produktu na osnovi koloidnykh zakonomirnostei. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. 2018; 1 (11): 178-187. doi: 10.25140/2411-5363-2018-1(1)-178-187. In Ukrainian.

Lupak MI, Khokhla MR, Hachkova HI, Shulga OM, Shcheglova NS, Wildanova RI, Zyn AR, Sybirna NO. Zastosuvannia biohennykh poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn dlia stabilizatsii fitopreparatu na osnovi bezalkaloidnoi fraktsii ekstraktu kozliatnyka likarskoho. Biolohichni studii. 2015; 1 (9): 25-36. doi: 10.30970/sbi.0901.397. In Ukrainian.

Voronov SA, Stetsyshyn YB, Panchenko YV, Vasyliev VP. Toksykolohichna khimiia kharchovykh produktiv ta kosmetychnykh zasobiv. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky; 2010. In Ukrainian.

Ebenazer A, Franklyne JS, Mukharjee A, Chandrasekaran N. Development of azithromycin loaded lemongrass oil based microemulsion and determination of antibacterial potential. Int J App Pharm. 2018; 10 (6):72-81. doi: 10.22159/ijap.2018v10i6.25417

Surini S, Mellani T. Formulation and physical evaluation of microemulsion and w/o/w multiple emulsions dosage forms with alpha arbutin, lactic acid and niacinamide as skin-whitening cosmetics. Int J App Pharm. 2017; 9 (1): 67-70. doi: 10.22159/ijap.2017.v9s1.39_45

Surini S, Negoro N. Development of microemulsion and water/oil/water multiple emulsion containing beta-arbutin, lactic acid, and sodium ascorbyl phosphate. Int J App Pharm. 2020; 12 (1): 212-220. doi: 10.22159/ijap.2020.v12s1.FF048

Chuieshov VI, Hladukh YV, Saiko IV. Tekhnolohiia likiv promyslovoho vyrobnytstva: pidruchn.– 2-e vyd., pererob. i dopovn. – Kharkiv: NFaU, Oryhinal, 2013. In Ukrainian.

Pelekh IR, Dilai NV, Bilous SB, Vildanova RI, Shulha OM. Doslidzhennia biokompleksu PS yak perspektyvnoho konservanta u skladi likarskykh ta kosmetychnykh zasobiv. ScienceRise: Pharmaceutical science. 2017; 3 (7): 8-14. doi: 10.15587/2519-4852.2017.103442. In Ukrainian.

Published

15-01-2022

How to Cite

I. R., P.-B., R. I., V., L. I., K., Y. Y., B., & S. B., B. (2022). STUDY OF EMULSION PRODUCTS STABILIZED WITH SURFACTANTS BASED ON RHAMNOLIPIDS PSEUDOMONAS SP. PS-17. International Journal of Applied Pharmaceutics, 14(2). https://doi.org/10.22159/ijap.2022v14i2.43715

Issue

Section

Original Article(s)